ترکیب CRM با بازخورد مشتری برای بهبود تجربه خریدبازخوردهای مشتریان زمانی به راه حل تبدیل می‌شود که به بخش مربوط به خود انتقال پیدا کند و با استفاده از ابزارهای مناسب تحلیل شود.اگر تا به حال از بازخوردهای مشتری استفاده نکرده‌اید یعنی یکی از بهترین ابزارهای رشد کسب‌وکار را نادیده گرفته‌اید. جمع‌آوری بازخوردهای مشتری باید در هر مرحله از خرید صورت بگیرد و نهایتا برای حفظ بقا و رشد کسب‌وکار استفاده ش...

چرا بازاریابان درک درستی از مشتری ندارندبازاریابان امروزی نمی‌توانند به شناخت درستی از مخاطبان دست پیدا کنند و این باعث می‌شود نرخ پاسخ‌دهی پایینی در کمپین‌های بازاریابی داشته باشند.تا به حال موارد زیادی پیش آمده که نشان داده است گاهی اوقات هیچ چیز مطابق برنامه‌ریزی یا انتظارات پیش نمی‌رود. ممکن است دانشمندان داده، آمارگیران و محققان زیادی روی یک موضوع کار کنند و همه معتقد باشند انجام دادن یک ...